Ny bogføringslov - Er din virksomhed klar ?

Mange venter til sidste øjeblik – og så er der stor risiko for, at alle ikke når det i tide

Med den nye Bogføringsloven betyder mange ændringerne og især krav om digitalt bogholderi.
Hvis din virksomhed for eksempel anvender et ældre system som C5, Navision, Axapta, AX eller AirBOSS, skal man være opmærksom på, at det formentlig ikke kan leve op til de nye krav i bogføringsloven, og derfor skal man undersøge, om det udgør et problem i forhold til den nye bogføringslov.
Kom på forkant med den nye bogføringslov:
Hvis du venter for længe med omstillingen, kan du risikere at skulle stå i kø med udskiftning til ny løsning.
 
Uniconta er godkendt som digitalt standard bogføringsprogram (registreringsnummer fob044903) af Erhvervsstyrelsen.

 

Revisor med på råd:
Uniconta, er allerede digitalt , og opfylder alle krav til den nye bogføringslov.
Den nye bogførings lov er trådt i kraftt, og skal være fuld implementeret ultimo 2024.
Kontakt din revisor, da han er bekendt med dit regnskab og kan vurdere, om det opfylder de nye krav.
Det er ham, der til sidst skal afgive erklæringer om, hvorvidt regnskabet overholder loven.

bogholder 250 175

Den nye bogføringslov kan være omfattende at sætte sig ind i, men hvis man står for sin virksomheds egen bogføring.
Det er vigtigt at sætte sig ind i, om den lever op til de nye krav, ellers risikerer man store bøder fra Erhvervsstyrelsen.
Concept Data vil meget gerne hjælpe og rådgive om, hvordan du kommer i gang.
Vi har konverteret mange kunder til Uniconta i de sidste 6 år.


VIGTIGT AT HUSKE!

1. Det tager tid at vælge et nyt økonomisystem – især hvis man har travlt, så start i god tid.
2. Mange venter til sidste øjeblik – og så er der stor risiko for, at alle ikke når det i tide.
3. Hvis man kommer for sent i gang, vil overgangen til et nyt system kræve flere ressourcer.
4. Hvis det nye ERP- og økonomisystem ikke fungerer fra dag 1, går det ud over forretningen.


Dit digitale bogføringssystem skal som minimum understøtte:

1. Digitalisering af bilag
2. Opbevaring af bilag i mindst 5 år
3. Elektronisk bankafstemning
4. Obligatorisk e-fakturering
5. Beskrivelse af bogføringsprocedurer
6. Data til offentlige myndigheder
7. Krav til IT- og datasikkerhed

Hvornår bliver digital bogføring et krav?
- Tidligst juli 2024: Virksomheder med pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.
- Tidligst fra januar 2026: Øvrige virksomheder og foreninger med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Digitalisering af bilag:
Et digitalt ERP- og økonomisystem skal derfor være i stand til at understøtte bogføring af udgifter og indtægter, gemme bilag på en sikker måde samt sende og modtage e-fakturaer.

Opbevaring af bilag i mindst 5 år:
Den nye bogføringslov stiller ikke kun krav til digitalisering af bilag.
Din virksomhed skal også opbevare data i skyen hos en udbyder eller tredjepart i mindst 5 år. Man kan ikke gemme sine bilag på egen server, Dropbox, OneDrive o.lign.

Elektronisk bankafstemning:
Der kræves direkte kommunikation mellem økonomisystemet og banken.
Virksomheden skal kunne foretage de afstemninger, der skal til for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter.

Obligatorisk e-fakturering:
Løsningen skal både kunne sende og modtage e-fakturaer, der understøtter EAN, OIOUBL, Peppol BIS eller lignende.

Beskrivelse af bogføringsprocedurer:
Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens procedurer, der sikrer, at I registrerer alle løbende transaktioner.
Beskrivelsen skal også vise, at I opbevarer virksomhedens regnskabsmateriale på betryggende vis.
Den vil din revisor udarbejde, og der findes gratis skabeloner fra Erhvervsstyrelsen.

Data til offentlige myndigheder:
Man skal kunne benytte et standardfilformat til deling af data.
Et standardfilformat er særligt anvendeligt, når I skal overdrage data til myndigheder eller ved et senere skift af system.
Det kan for eksempel være Excel- eller XML-fil til efterbehandling af økonomiske data eller offentlige samarbejdspartnere.

Krav til IT- og datasikkerhed:
Regnskabsprogrammet skal kunne opfylde anerkendte standarder for IT-sikkerhed, f.eks. faste backup-rutiner, to-faktor login og mulighed for at styre brugerrettigheder.

 

 Er din virksomhed klar til den nye bogføringslov?

 

Diverse funktionskrav:
Udlæsning Saf-t fil:
Ifølge bogføringsloven skal et digitalt godkendt bogføringssystem kunne generere en standard fil Saf-t fil , som er defineret af myndighederne
.

 

 


Se Webinar om den nye lov:
Concept Data har sendt Webinar maj 2022, om den nye bogføringslov.
Tips og Tricks Uniconta sæson 5 - afsnit 1.
Tema: Digital opbevaring af regnskabsmateriale..

 

Se Webinar Ny bogføringslov - Digital opbevaring af regnskabsmateriale

Kursus - Digitalisering og Bankafstemning med den nye bogføringslov i Uniconta


 erhvresstyrrelsen logo

Erhvervsstyrelsen:
Her kan du læse om tidsplanen for, hvornår de forskellige krav forventes at træde i kraft. Du kan også finde vejledning om de forskellige krav, efterhånden som de træder i kraft.

Læs mere om den nye bogføringslov hos Erhvervsstyrelsen

 
Uniconta er allerede digitalt:

Hvis du bruger Uniconta, er dit regnskab allerede digitalt , og opfylder alle krav til den nye bogføringslov
Mange elementer i lovforslagene er allerede en integreret del af Uniconta.
Uniconta vil være et registreret bogføringssystem, som automatisk overholder alle love og regler for dig, når de nye regler træder i kraft.


Har du Microsoft C5?
Har du Microsoft C5. kan den ikke opfylde de nye krav – da den ikke har bilagsscanning eller vedhæftning af bilag (faktura) – og kan ikke opbevare data hos en tredjemand.
Man kan tilføje et eksternt program til C5, men det vil aldrig kunne integreres.
Derfor vil det ikke kunne betale sig i det lange løb, da investeringen er mange gange bedre at bruge på konvertering til Uniconta, i stedet for en midlertidig løsning.

Skift C5 til Uniconta