Ny bogføringslov - Er din virksomhed klar ?

Den nye bogførings lov er trådt i kraftt , og skal være fuld implementeret i 2024

Bogføringsloven skal moderniseres, og ændringerne betyder især krav om digitalt bogholderi.
Er dit ERP program klar til det ???
Med Uniconta, er dit regnskab allerede digitalt , og opfylder alle krav til den nye bogføringslov.
Den nye bogførings lov er trådt i kraftt, og skal være fuld implementeret 2024.

Kom på forkant med den nye bogføringslov:
Hvis du venter for længe med omstillingen, kan du risikere at skulle stå i kø med udskiftning til ny løsning.

Den nye bogføringslov hovedområderne er:
• Digitalisering af bilag fra 2024.
• Opbevaring af bilag i mindst 5 år.
• Elektronisk bankafstemning.
• Obligatorisk e-fakturering.
• Beskrivelse af bogføringsprocedurer.
• Data til offentlige myndigheder.
• Krav til IT- og datasikkerhed.

Ny digital bogføringslov:
Den vigtigste nyhed i bogføringsloven er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. juni 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000.

Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.
(Loven er vedtaget maj 2022)

Start dato af Digitale standard bogføringssystemer udskydes:
Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer udskydes.
Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt.
Det skyldes den regeringsdannelse i december 2022.
Udmeldingen fra Erhvervsstyrelsen ændrer ikke noget ved vores anbefalinger til markedet om at sikre, at man har Uniconta klar, den dag reglerne træder i kraft.

Følgende overordnede krav gælder for digitale bogføringssystemer:
Fra 2024 skal virksomheder i regnskabsklasse B, C og D (selskaber m.v.)
Personlige virksomheder m.v. fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A.

Bilag:
Enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen.
Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end den bogføringspligtige.
Øvrige bilag anses som interne.

Digitalt bogføringssystem:
En digital service eller software, som indeholder funktioner, hvorved bogføringspligtige virksomheder kan registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

E-faktura:
En faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret, elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk.

E-dokumenter:
Dokumenter, der sendes eller modtages i et struktureret,elektronisk format. (PDF filer)

 


Se Webinar om den nye lov:
Concept Data har sendt Webinar maj 2022, om den nye bogføringslov.
Tips og Tricks Uniconta sæson 5 - afsnit 1.
Tema: Digital opbevaring af regnskabsmateriale..

 

Se Webinar Ny bogføringslov - Digital opbevaring af regnskabsmateriale

Kursus - Digitalisering og Bankafstemning med den nye bogføringslov i Uniconta


NBL 450

Hvad bliver ændret med de nye regler?
De helt store ændringer bliver krav om digitalisering af bogføringsprocesserne i danske virksomheder, ligesom der også kommer øget revision for større virksomheder samt en forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporten.
Der vil også være fokus på bl.a. beskyttelse af persondata (GDPR) og ISO-standarder inden for informationssikkerhedsstyring.
Samtidig lægges der i lovforslaget op til at give bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan udstede regler om obligatorisk brug af e-fakturering som OIOUBL og Peppol.

Krav til digitale bogføringssystemer efter bogføringslovens nye § 15:
Ens ERP program skal kunne understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i min. 5 år.

Digitale bogføringssystemer og opbevaring af centrale data hos tredjemand:
Lovens 2. del fokuserer nemlig på digitale bogføringssystemer, som fremover skal benyttes af alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300 t.kr.
Derudover stilles der krav om, at virksomhederne skal opbevare registreringer af transaktioner og bilag, der dokumenterer transaktionerne, hos en tredjemand.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Dn nye bogføringslov træder i kraft den 1. juli 2022 med effekt fra 1. januar 2024.
Der vil være en overgangsperiode, og det vil derfor være forskelligt, hvornår reglerne for den digitale bogføring træder i kraft for de forskellige regnskabsklasser.
De nye regler kommer i høj grad til at få betydning for virksomheder, som ikke bruger et regnskabsprogram, økonomisystem, ERP-system eller opbevarer deres bilag digitalt.

Læs mere om den nye bogføringslov

uniconta 75
Uniconta er allerede digitalt:

Hvis du bruger Uniconta, er dit regnskab allerede digitalt , og opfylder alle krav til den nye bogføringslov
Fx opbevares alle bilag i skyen, du kan sende godkendte EAN-fakturaer, og der er automatisk bankafstemning m.m.
Mange elementer i lovforslagene er allerede en integreret del af Uniconta.
Uniconta vil være et registreret bogføringssystem, som automatisk overholder alle love og regler for dig, når de nye regler træder i kraft.
I den næste version af Uniconta tilbyder man nu afsendelse/modtagelse af fakturaer via PEPPOL-netværket.


c5 logo 75

Har du Microsoft C5?
Har du Microsoft C5. kan den ikke opfylde de nye krav – da den ikke har bilagsscanning eller vedhæftning af bilag (faktura) – og kan ikke opbevare data hos en tredjemand.
Man kan tilføje et eksternt program til C5, men det vil aldrig kunne integreres.
Derfor vil det ikke kunne betale sig i det lange løb, da investeringen er mange gange bedre at bruge på konvertering til Uniconta, i stedet for en midlertidig løsning.

Skift C5 til Uniconta

Søg tilskud til digital bogføring
Digital bogføring: Tilskudsvoucher på 25.000 kr. til privat rådgivning
Concept Data er godkendt rådgiver.
 

Søg tilskud til digital bogføring - smv:digital