Nuuk Oil - Grønlands svar på schweizerkniven - valgte Uniconta

Med hovedkvarter i Nuuk leverer de to virksomheder Masik og Nuuk Oil, enhver form for service eller ydelse, der inkluderer store entreprenørmaskiner, transport via skib, dykkeropgaver eller levering af energi til brændstof og opvarmning.
Til sammen omsætter de cirka 30 medarbejdere for over 60 mio. kr. om året, der bliver administreret gennem et nyt økonomisystem fra Uniconta.

Et skridt ad gangen:
Det nye økonomisystem er bare begyndelsen.
Målet er at automatisere rutiner og processer der hvor det giver mening, fortæller direktør i Masik, Mike Høegh.
“Økonomi og administration er første skridt, men vi valgte Uniconta, fordi det ikke bare er et økonomisystem, men et ERP-system, der på længere sigt kan bruges til andre aktiviteter som styring af drift, rapportering og produktion”, forklarer han.
“Det giver også mulighed for senere at udnytte Uniconta til fx projektstyring, indkøb, lager, kundeopfølgning med mere.
Men vi tager det et skridt ad gangen.
Vores dygtige medarbejdere er kernen i forretningen, og ikke alle arbejdsområder giver mening at digitalisere endnu.
Vores folk skal fx ikke slås med at lære et timeregistreringssystem på en smartphone, men vi kan udforme de timesedler, de udfylder i hånden, så de nemt kan scannes ind”, siger Mike Høegh.
I første omgang er indsatsen rettet mod områder med mange manuelle operationer og især at undgå dobbelt indtastning.
Det næste bliver at integrere Uniconta med fx salgssystemerne på Nuuk Oils tankstation og med et nyt system til styring af graddage, som sikrer levering af fyringsolie, før kunderne løber tør.
 

 Ejere af Masik og Nuuk Oil, Mike og Bodil HøeghEjere af Masik og Nuuk Oil,
Mike og Bodil Høegh.

Udskilningsproces:
Bag valget af Uniconta ligger en grundig udskilningsproces, hvor tre systemer blev nøje vurderet og sammenlignet på en lang række kriterier.
Et af de vigtigste var, at systemet skulle være tilgængeligt via internettet, brugt af mange andre firmaer og let at lære.
Det tidligere system var C5, der som Uniconta er udviklet af Erik Damgaard.
Strukturen er langt hen ad vejen den samme, og det er med til at gøre overgangen for brugerne lettere.
Ud over brugervenlighed var evnen til at integrere med andre systemer også vigtig, forklarer direktør i Nuuk Oil, Bodil Høegh.

Support afgørende:
Andre vitale kriterier var effektiv support og en udbredelse, der gør det muligt at rekruttere medarbejdere med erfaring.
Også her kunne Masik og Nuuk Oil sætte et hak ud for Uniconta.

“Vi valgte at indlede et samarbejde med Concept Data fra Danmark, som har været professionelle og engagerede i hele forløbet.
De tilbyder også support 24/7 på trods af tidsforskellen.
I forbindelse med implementeringen kom de til Nuuk i 5 dage, hvor de også tilbød uddannelse til både vores og andre virksomheders medarbejdere”, fortæller Bodil Høegh.
“Af lokalpatriotiske årsager ville vi have foretrukket en grønlandsk leverandør, og ekspertisen var der også. Men desværre var prisen uforholdsmæssigt høj, så det blev i dette tilfælde en dansk løsning.”

Læs mere om Masik og Nuuk Oil

Om virksomhederne:
Masik blev grundlagt som et dykkerfirma af erhvervsdykker og akademiingeniør Mike Høegh, der også står i spidsen i dag.
Det startede som et fritidsfirma, mens han læste, og blev først et fuldtidsprojekt i 2013.
Indtil da var han bl.a. teknisk direktør og anlægschef i Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, der driver 13 lufthavne og 46 helikopterpladser.
Sammen med hustruen Bodil Høegh stiftede han i 2015 forsyningsvirksomheden Nuuk Oil, som hun er direktør for.
Siden er det gået stærkt med væksten af de to virksomheder, der med fordel deler ressourcer, administration og nu også økonomisystemet Uniconta.
Nuuk Oil’s tankstation, der også omfatter en lystbådehavn og vandrerhjemmet Tuukkaq Appartments.
“Det gælder om at udnytte de administrative ressourcer mere effektivt”, forklarer Mads Nordlund, der er ansat til at hjælpe med den løbende omstillingsproces.