Ny bogføringslov - Er din virksomhed klar med C5 ?

Er din virksomhed klar til de nye regler med C5 til digital opbevaring af bilag ?
Microsoft C5 er et ældre økonomisystem og kan IKKE håndtere de nye lov krav.
Ny bogføringslov og ændringer i årsregnskabsloven betyder krav om digitalt bogholderi.
Derfor skal man se på, om det udgør en stopklods i forhold til de nye lov krav fra 2024.

Har du aktiv C5 licens hos Concept Data kan du skifte det uden omkostninger – tryk her

Kom på forkant med den nye bogføringslov:
Der kan laves en separat løsning,  men vil det være en fornuftigt investering på sig. ?
Eller giver det bedre mening , at flytte til Uniconta nu.
Den nye bogførings lov er trådt i kraftt, og skal være fuld implementeret 2024.
Hvis du venter for længe med omstillingen, kan du risikere at skulle stå i kø med udskiftning til ny ERP løsning.

NBL 450

Læs mere om den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov hovedområderne er:
• Digitalisering af bilag fra 2024.
• Opbevaring af bilag i mindst 5 år.
• Elektronisk bankafstemning.
• Obligatorisk e-fakturering.
• Beskrivelse af bogføringsprocedurer.
• Data til offentlige myndigheder.
• Krav til IT- og datasikkerhed.
 

Ny digital bogføringslov:
Den vigtigste nyhed i bogføringsloven er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. juni 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000.

Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.

Start dato af Digitale standard bogføringssystemer udskydes:
Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer udskydes.
Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt.
Det skyldes den regeringsdannelse i december 2022.
Udmeldingen fra Erhvervsstyrelsen ændrer ikke noget ved vores anbefalinger til markedet om at sikre, at man har Uniconta klar, den dag reglerne træder i kraft.

Tid til at skifte C5 ud til nyt teknologisk regnskabs program ?
Eller giver det bedre mening , at flytte til Uniconta , som er lavet af den samme mand, som udviklede C5 i sin tid (Erik Damgaard).
Uniconta er meget billigere at benytte , da bilag scan er standard i Uniconta.
Under alle omstændigheder er det vigtigt,  at komme i gang i god tid, så alt er på plads inden de nye regler træder i kraft.
Concept Data vil meget gerne rådgive om, hvordan man kan være klar 1. juni 2024.

Fakta om den nye regnskabslov:
Virksomheder skal benytte et digitalt bogføringssystem.
Kravet omfatter alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300.000 kr.
Lovforslaget indeholder endvidere de overordnede krav til et digitalt bogføringssystem.
Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.

Bilag:
Enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen.
Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end den bogføringspligtige.
Øvrige bilag anses som interne.

Digitalt bogføringssystem:
En digital service eller software, som indeholder funktioner, hvorved bogføringspligtige virksomheder kan registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

E-faktura:
En faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret, elektronisk format, der gør det muligt at behandle den
automatisk og elektronisk.

E-dokumenter:
Dokumenter, der sendes eller modtages i et struktureret,elektronisk format. (PDF filer)


Se Webinar om den nye lov:

Concept Data har sendt Webinar maj 2022, om den nye bogføringslov.
Tips og Tricks Uniconta sæson 5 - afsnit 1.
Tema: Digital opbevaring af regnskabsmateriale.

 

Se Webinar Ny bogføringslov - Digital opbevaring af regnskabsmateriale