Vi finder en løsning...

Det er vores mål, at være den mindre virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til de efterfølgende konsulentydelser

 • Vi er totalleverandør inden for IT løsninger.
 • Vi er et innovativt, åbent og moderne firma.
 • Vi mener at softwaren skal tilpasses virksomhedens behov- og ikke virksomheden som skal tilpasse sig softwaren.
 • Vi har over 25 års erfaring med økonomistyrings programmer.
 • Vi tilbyder kompetente og kyndige konsulenter til vores kunders opgaver.
 • Vi har mange års forretnings forståelse baseret på vores kunders løsninger.
 • Vi implementerer standardløsninger samtidig med, at vi tilbyder en række skræddersyede løsninger.
 • Hvorfor heder det Concept Data

  Concept Data blev stiftet af Kim Lind, Lars Kirkeby og Kris Klintebæk, som valgte det engelske ord for koncept, længe før der gik mode i denne stavemåde.
  Vi begyndte at handle med Commodore Computere og Concorde programmet, hvorfor det var helt naturligt at skrive koncept med C.
  Vi har i 2016 haft 25 års jubilæum - Vi er stolte over, at vi har kunnet følge med den teknologiske udvikling, og det har været sammen med vores dygtige medarbejder.

 • Tilgængelighed og mobilitet

  Concept Datas filosofi har altid været at skulle være på forkant med udviklingen og kigger vi mere en 25 år tilbage, hvor pc med diskettedrev kun blev tændt lejlighedsvis, og internettet var ukendt for de fleste.
  Vi tilbyder NAV / C5 og Uniconta til firmaets ERP løsning, samt alt det omkring programmet med API eller andre applikationer til løsning af opgaven.

 • Det bliver i familien

  Vi har satset mange kræfter på at udvikle skræddersyede IT-løsninger og nye produkter til kunderne, er der gjort meget for at holde begge ben på jorden.
  Derfor er vækst ikke noget mantra hos Concept Data.
  Det er derimod bestræbelserne på, at bevare den nære kontakt til kunderne, selvom udvikling kræver mange kræfter.
  Vi bilder os ind, at kunderne er på fornavn med os alle. - Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber for os.

Nu kan man i kontoplanen angive en valuta på en konto.
Beholdningskonti fra kassekladden nu med ud på den udskrevne kasserapport.


Beholdningskonti på print:
Det er et stort ønske fra vores voksende skare af tidligere C5 kunder, at man kan få beholdningskonti fra kassekladden med ud på den udskrevne kasserapport.
Vi har implementeret det både på kassekladde-udskriften og på den simulerede bogførte kasserapport.

Finans konti i fremmed valuta:
Man kan nu i kontoplanen angive en valuta på en konto.
Er kontoen en status konto, vil saldoen på denne valuta bliver ført med over i det nye år.
På kontoudtog vil der også blive dannet en primo saldo på denne valuta.
Så man kan styre sine bankkonti i fremmed valuta, men funktionaliteten kan selvfølgelig også bruges på andre konti.
Når man har påført valuta, kan der kun bogføres på kontoen i denne valuta samt firmavalutaen.

Bankafstemning – valuta:
Er bankkontoen en valuta konto, så vil valutabeløbet blive vist i kolonnerne. Det beløb på finansposteringen, som man holder op mod bankkontoudtoget, vil så også være valutabeløbet.

Udligning i kassekladden:
Hvis man i kassekladden har flere linjer med udligninger på den samme debitor/kreditor, vil udligningsbilledet nu vise alle udligninger, og spærre for, at man kan udpege andre linjers udligninger.

OIOUBL:
På debitor kan man nu angive, at han skal have faktura i OIOUBL-format.
Desuden har vi udbygget OIOUBL med flere informationer, som enhed, levering, kasserabat og rekvisition.
Ved dannelse af OIOUBL filer, kan man nu tage en hel række fakturaer og danne OIOUBL-filerne i en proces.

Aktuelle nyheder

Den nye Persondatalovgivning (GDPR)

Concept Data har længe arbejdet på at skabe et fundament, der muliggør overholdelse af lovgivningen for vore kunder.
Vi har udarbejdet nye formular, som kan hentes via Online Kundecenter.

Læs mere …

250 kunder på Uniconta.

Concept Data har nu rundet 250 kundeaftaler på Uniconta.
Siden maj 2016, hvor Concept Data valgte at indgå samarbejde med Erik Damgaard og hans nye regnskabs program Uniconta.

Læs mere …