Vi finder en løsning...

Det er vores mål, at være den mindre virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til de efterfølgende konsulentydelser

 • Vi er totalleverandør inden for IT løsninger.
 • Vi er et innovativt, åbent og moderne firma.
 • Vi mener at softwaren skal tilpasses virksomhedens behov- og ikke virksomheden som skal tilpasse sig softwaren.
 • Vi har over 25 års erfaring med økonomistyrings programmer.
 • Vi tilbyder kompetente og kyndige konsulenter til vores kunders opgaver.
 • Vi har mange års forretnings forståelse baseret på vores kunders løsninger.
 • Vi implementerer standardløsninger samtidig med, at vi tilbyder en række skræddersyede løsninger.
 • Hvorfor heder det Concept Data

  Concept Data blev stiftet af Kim Lind, Lars Kirkeby og Kris Klintebæk, som valgte det engelske ord for koncept, længe før der gik mode i denne stavemåde.
  Vi begyndte at handle med Commodore Computere og Concorde programmet, hvorfor det var helt naturligt at skrive koncept med C.
  Vi har i 2016 haft 25 års jubilæum - Vi er stolte over, at vi har kunnet følge med den teknologiske udvikling, og det har været sammen med vores dygtige medarbejder.

 • Tilgængelighed og mobilitet

  Concept Datas filosofi har altid været at skulle være på forkant med udviklingen og kigger vi mere en 25 år tilbage, hvor pc med diskettedrev kun blev tændt lejlighedsvis, og internettet var ukendt for de fleste.
  Vi tilbyder NAV / C5 og Uniconta til firmaets ERP løsning, samt alt det omkring programmet med API eller andre applikationer til løsning af opgaven.

 • Det bliver i familien

  Vi har satset mange kræfter på at udvikle skræddersyede IT-løsninger og nye produkter til kunderne, er der gjort meget for at holde begge ben på jorden.
  Derfor er vækst ikke noget mantra hos Concept Data.
  Det er derimod bestræbelserne på, at bevare den nære kontakt til kunderne, selvom udvikling kræver mange kræfter.
  Vi bilder os ind, at kunderne er på fornavn med os alle. - Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber for os.

Kunde Prisliste forbedringer, Dimensioner på ordrelinjer , Multifaktura til abonnementsfaktura,
samt nye saldo funktioner på Ordre.


Sammenlæg to debitorer/kreditorer:
Uniconta kan nu sammenlægge to debitorer eller kreditorer.
Alle data under den ene flyttes over på den kunde, hvorefter den ene slettes.

Genåbning af posteringer i debitor/kreditor:
Ved konvertering lukker vi automatisk betalinger mod faktura. Det er ikke altid brugeren vil have det. I stedet for at brugeren skal åbne hver enkelt postering, kan man nu med denne funktion vælge at genåbne alle posteringer på en debitor/kreditor via en menu funktion.

Prislister kan nu indeholde varegrupper:
En linje i en prisliste har indtil nu, kun kunne referere til ét varenummer.
Nu kan man også referere til en varegruppe. Ved søgning efter en pris/rabat søges først på varenummeret. Findes der ikke en linje med varenummeret, søges der på varegruppen.

Prislister kan arve fra en anden prisliste:
Man kan nu lave en prisliste, som arver fra en anden prisliste.
Den ”samlede prisliste” vil så være alle egne priser og alle dem under prislisten, som man ”arver fra”.
Det kan være ”N” dybt. Er der to ens betingelser for en pris/rabat, så vælges den øverste i arvehierarkiet.

Dimensioner på ordrelinjer:
Vi har nu vores 5 dimensioner med på ordrelinjer og lagertransaktioner.
Det har vist sig at nogle brugere gerne vil benytte Unicontas dimensioner i lageret.

Saldo på ordre:
Kredit max, saldo og forfalden saldo vises på ordren.
Når der oprettes en ordre og i ordreoversigten, vises nu kundes saldo.

Multifaktura:
Under abonnementsfaktura og multifaktura i kreditor, kan man nu køre med simulering og visning. Man kan få vist fejl på de ordrer, som ikke kan opdateres, og man kan få vist proforma fakturaen på de fakturaer, som kan opdateres.

Aktuelle nyheder

Den nye Persondatalovgivning (GDPR)

Concept Data har længe arbejdet på at skabe et fundament, der muliggør overholdelse af lovgivningen for vore kunder.
Vi har udarbejdet nye formular, som kan hentes via Online Kundecenter.

Læs mere …

250 kunder på Uniconta.

Concept Data har nu rundet 250 kundeaftaler på Uniconta.
Siden maj 2016, hvor Concept Data valgte at indgå samarbejde med Erik Damgaard og hans nye regnskabs program Uniconta.

Læs mere …