Vi finder en løsning...

Det er vores mål, at være den mindre virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til de efterfølgende konsulentydelser

 • Vi er totalleverandør inden for IT løsninger.
 • Vi er et innovativt, åbent og moderne firma.
 • Vi mener at softwaren skal tilpasses virksomhedens behov- og ikke virksomheden som skal tilpasse sig softwaren.
 • Vi har over 25 års erfaring med økonomistyrings programmer.
 • Vi tilbyder kompetente og kyndige konsulenter til vores kunders opgaver.
 • Vi har mange års forretnings forståelse baseret på vores kunders løsninger.
 • Vi implementerer standardløsninger samtidig med, at vi tilbyder en række skræddersyede løsninger.
 • Hvorfor heder det Concept Data

  Concept Data blev stiftet af Kim Lind, Lars Kirkeby og Kris Klintebæk, som valgte det engelske ord for koncept, længe før der gik mode i denne stavemåde.
  Vi begyndte at handle med Commodore Computere og Concorde programmet, hvorfor det var helt naturligt at skrive koncept med C.
  Vi har i 2016 haft 25 års jubilæum - Vi er stolte over, at vi har kunnet følge med den teknologiske udvikling, og det har været sammen med vores dygtige medarbejder.

 • Tilgængelighed og mobilitet

  Concept Datas filosofi har altid været at skulle være på forkant med udviklingen og kigger vi mere en 25 år tilbage, hvor pc med diskettedrev kun blev tændt lejlighedsvis, og internettet var ukendt for de fleste.
  Vi tilbyder NAV / C5 og Uniconta til firmaets ERP løsning, samt alt det omkring programmet med API eller andre applikationer til løsning af opgaven.

 • Det bliver i familien

  Vi har satset mange kræfter på at udvikle skræddersyede IT-løsninger og nye produkter til kunderne, er der gjort meget for at holde begge ben på jorden.
  Derfor er vækst ikke noget mantra hos Concept Data.
  Det er derimod bestræbelserne på, at bevare den nære kontakt til kunderne, selvom udvikling kræver mange kræfter.
  Vi bilder os ind, at kunderne er på fornavn med os alle. - Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber for os.

Ny kopi funktion, Kasserabet og Uniconta understøtter nu ”100% konto”, som kendes fra C5.
Ny menupunkt Posteringer på Bilag, samt Posterings konto på poster.


Kasserabat:
På betalingsbetingelserne har vi nu indført kasserabat.
Når der dannes en faktura ved salg eller køb, så udregnes felterne Kasserabat beløb og Kasserabat dato i den tabel, som indeholder de åbne poster.
I indkøbsmodulet kan man direkte på indkøbet eller fakturaregistreringen indtaste datoen og beløbet for kasserabatten, så man er sikker på, at man får det rigtige beløb.
Udnyttelse af kasserabatten gøres ved, at man i kassekladden udfylder et nyt felt: ”Udnyttet kasserabat”.
Man indtaster derfor kun det beløb, man betaler eller modtager.
I kreditorbetalingsfunktionen, kan man desuden se den kasserabat man kan få, og så vælge at udnytte den.

Copy/Paste i kassekladde:
I skærmbilleder med finansposteringer kan man nu kopiere (copy) disse til clipboardet, og så indsætte (paste) dem ind i kassekladden.

Saldobalancer:
Uniconta understøtter nu ”100% konto”, som kendes fra C5.
Man kan vælge ”Undlad sumkonti”.
Denne funktion vil undlade sum- og overskriftskonti. Det er anvendeligt, hvis man vil kopiere tallene til Excel og arbejde videre der. Der kan det være uheldigt, at have sumkonti med over i Excel.

Posteringer på Bilag:
Dette menupunkt er nu implementeret flere steder i debitor og kreditor, så man enkelt kan hoppe over og se finanssporet.

Nyt Felt ”Posteringskonto”:
Dette felt er indsat på Debitor, Kreditor, Salgsordre, Købsordre, Salgsordrelinjer og Købsordrelinjer.
Det er for at kunne styre indkøbet/omkostningen og omsætningen bedre, så man ikke skal lave alt for mange grupper.

Aktuelle nyheder

Den nye Persondatalovgivning (GDPR)

Concept Data har længe arbejdet på at skabe et fundament, der muliggør overholdelse af lovgivningen for vore kunder.
Vi har udarbejdet nye formular, som kan hentes via Online Kundecenter.

Læs mere …

250 kunder på Uniconta.

Concept Data har nu rundet 250 kundeaftaler på Uniconta.
Siden maj 2016, hvor Concept Data valgte at indgå samarbejde med Erik Damgaard og hans nye regnskabs program Uniconta.

Læs mere …